Сдруженние "Бъдеще за децата" www.speckids.org

Бисквитките представиха продуктите си на Форума на социалните предприятия

Предизвикателствата за нас продължават!
Решихме, че с всяка крачка се учим и затова вървим, вървим... Така Работилничка "Бисквитките" стигна до Международния панаир в Пловдив, където от 20 до 23 юни 2022г. се проведе Форум на социалните предприятия и кооперации. Над 100 социални предприятия и кооперации ще взеха участие в Юбилейния десети форум за социална и солидарна икономика, който се организира от Министерството на труда и социалната политика.
Част от екипа на работилничката имаха възможност да се срещнат с колеги, да презентират своята продукция, да обменят опит и да се заредят с нови идеи. Остана и време за вечерна разходка из красивия Пловдив.

Дата на публикуване: