Сдруженние "Бъдеще за децата" www.speckids.org

Контакти


Работилничка "Бисквитките"
гр.Казанлък жк Изток до бл. 27,
филиал на ДГ "Звънче"/
бивша ДГ 22 "Дъга"

Административен офис:
гр. Казанлък
ул. "Войнишка" 25
Сдружение "Бъдеще за децата"
Комплекс за социални услуги
за деца и семейства

За информация и поръчки:
за частни клиенти: тел. 08933 80 606
за корпоративни клиенти: тел. 0878 379 261
e-mail: thebiskuits.kk@gmail.com