Сдруженние "Бъдеще за децата" www.speckids.org

Партньори

На първо място от нашите партньори поставяме Община Казанлък. Признаваме си, че без помощта на местната администраци нашата работилничка няма да стане факт. През годините, сдружение „Бъдеще за децата“ и Община Казанлък работят съвместно по различни социални инициативи и проекти, които допринасят за развитието на социалната политика на територията на общината. Съвместно са създадени дневния център за деца с увреждания през 2008г. и Комплекса за социални услуги за деца и семейства. През 2019г. с Решение на Общински съвет - Казанлък на организацията е предоставена материална база - зали за работа и оборудвана кухня за създаване на работилници за хора с увреждания.

От месец януари 2022г. по проект "Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък" в работилничките ще бъдат назначени като стажанти хора с увреждания и ще бъде субсидирана заетост за период от една година на трима човека.

Социалната платформа "Дар пазар" е място в което можеш да подкрепиш иначе казано, това е място, където можете да намерите стоки, предмети, услуги, които социални предприемачи предлагат, за да постигат своите каузи. Всяка покупка оттам означава подкрепа за конкретна човешка съдба, за развитие на идея, опазване на природата и животните. От друга страна, чрез тази платформа социални предприемачи - малки и големи, ще могат да стигнат до повече хора, да разкажат за смислените неща, които правят, и да намерят съмишленици.